KUVA- JA MEDIATAITEEN AMMATTIKÄYTÄNNÖT

 Taiteilija yrittäjänä ja työelämätieto 8 osp

-                               teoskuvaus

-                               portfolion kokoaminen omasta tuotannosta

-                               ansioluettelo ja artiststatement

-                               apurahahakemukset

-                               taiteilijaseurat ja liitot

-                               tekijänoikeudet

-                               tutustuminen taiteilijan työnkuvaan taiteilijaesittelyiden kautta

-                               tutustuminen taidenäyttelytoiminnan eri mahdollisuuksiin

 

Suomen taidehistoria 2010

Suomen taide ja muotoilu 1ov

Kuvallinen ilmaisu sisältää kolme osa-aluetta

3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija

  • osaa arvioida ja tunnistaa oman osaamisensa ja omat vahvuutensa
  • osaa ideoida omaa liikeideaa ja sen kehittämismahdollisuuksia
  • osaa arvioida mahdollisuuksiaan ryhtyä yrittäjäksi
  • osaa selvittää omia ammatillisia verkostojaan
  • osaa tunnistaa kannattavan liiketoiminnan periaatteet
  • osaa arvioida oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä omalle hyvinvoinnilleen ja Suomen kansantaloudelle.