Sisältö 2 ot Mitä psykologia on? 3 ot Minäkuva 2 ot Persoonallisuuspsykologiaa 2 ot Ajattelu 3 ot Havainnointi 2 ot Oppiminen 3 ot Mielenterveyden ylläpitäminen 2 ot Tunteet 3 ot Ryhmän toiminta 3 ot Vapaavalinnainen aihe 2 ot Koe