• Sosiaaliset taidot työelämässä • Oppisopimuksen / työssäoppimiseen valmentavan jakson perusorientaatio
Kyseessä on pakollinen koulutuksen osa * Lähtökartoitus * Orientaatio * Opiskelijan itsetuntemus * Koulutuksen ja ammattien tuntemus * HOPS, HOJKS ja opiskelun jatko-suunnitelma