5.2.1. TV-animaatio 9ov Keskeiset sisällöt: • Suunnittelu • Tarina • ulkoasu • suunnitelman esittely asiakkaalle • lopullisen suunnitelman toteutus • kuvakäsikirjoitus • hahmosuunnittelu • layoutit • animaatiotuotanto • animointi • koostaminen • tehosteet • editointi • äänet • jälkituotanto • äänen ja kuvan yhdistäminen • julkaiseminen eri formaatteihin • pakkauksen suunnittelu ja toteutus • markkinointi Toteutustapa: TV –animaatio tutkinnon osan opinnot muodostavat projektin, jossa tehdään lyhyt animaatio. Sen pituus on n. 1-5 minuuttia riippuen toteutustavasta ja toteutuksen monimutkaisuudesta. Animaatiot toteutetaan pienryhmissä. Animaatiot voivat muodostaa yhtenäisen sarjan. Osaamisen arviointi: Opiskelija suorittaa tutkinnon osan osallistumalla aktiivisesti opetukseen ja hoitamalla oman osuutensa hankkeesta. Hän näyttää osaamisensa ammattiosaamisen näytössä, joka arvioidaan opetussuunnitelman arviointiperusteiden mukaisesti. Mikäli kaikkea osaamista ei pystytä näyttämään ammattiosaamisen näytössä, voidaan arviointia täydentää muihin tehtäviin perustuen.