Tavoitteena on perehdyttää opiskelija kolmiulotteisten piirrostapojen käyttöön piirtämällä kappale, kaluste ja huonetila projektiopiirtämisen sekä perspektiivisten esitystapojen avulla. Kurssin aikana käydään läpi mm. seuraavia tekniikoita:

  • kavaljeeriprojektio
  • isometrinen projektio
  • sotilasprojektio
  • perspektiivipiirrokset

 

 

Kurssin aikana tehtävät työt palautetaan kurssin päätyttyä (erikseen sovittavaan päivään mennessä).

 

 

Kurssin suorittaminen hyväksytysti merkitään opintokorttiin S –merkinnällä. Merkinnän perustana ovat

  • erilaisten kolmiulotteisten piirrosten tuottaminen
  • vaadittujen tehtävien valmiiksi saattaminen
  • siisti työn jälki, kuvien todenmukaisuus
  • läsnäolo ja aktiivinen työskentely
  • töiden palauttaminen sovitun aikataulun puitteissa