ŠŠ Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

  • kunnostaa asiakas- ja työtiloja
  • valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten
  • pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta ja riittävyydestä
  • palvelee asiakkaita
  • myy tuotteita tai palveluja sekä rekisteröi myyntiä
  • järjestää ja siistii asiakas- ja työtiloja ja/tai kunnostaa majoitusliikkeen huoneita
  • toimii astiahuollon tehtävissä
  • puhdistaa työvälineitä, koneita ja laitteita sekä asiakas- ja työtiloja
  • noudattaa omavalvontasuunnitelmaa.