Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

  • kunnostaa asiakas- ja työtiloja
  • valmistaa, valmistelee ja laittaa esille kahvilan tuotteita ja huolehtii niiden laadusta
  • käyttää ja puhdistaa kahvilan koneita ja laitteita
  • suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita
  • rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita
  • toimii asiakaspalvelussa
  • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
  • siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja
  • noudattaa omavalvontasuunnitelmaa
  • varmistaa asiakastyytyväisyyden.