Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • muokkaa ruokaohjeet tarvittavalle asiakasmäärälle sopivaksi
 • noudattaa ravitsemussuosituksia
 • suunnittelee ruokalajien valmistusvaiheet, ajoituksen ja jaksotuksen
 • valmistaa ruokalajeja ja leivonnaisia vakioitujen ruokaohjeiden mukaisesti
 • muuntaa ruokaohjeita erityisruokavalioiksi sopiviksi asiakkaiden tai asiakasryhmien mukaan
 • valmistaa ruokia suurkeittiön koneilla ja laitteilla
 • laittaa ruokalajeja tarjolle ja tarvittaessa pakkaa ruokalajit kuljetusta varten
 • osallistuu toiminta-ajatuksen tai liikeidean mukaiseen asiakaspalveluun
 • neuvoo ja ohjaa tarvittaessa ravitsemuskäyttäytymistä
 • tekee esivalmistelut seuraavaa päivää varten
 • siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja
 • noudattaa omavalvontasuunnitelmaa.