Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • perehtyy tilausmääräykseen ja selvittää tilaisuuden luonteen
 • suunnittelee ruokien valmistusvaiheet, ajoituksen ja jaksotuksen
 • valmistaa tilaus- ja juhlaruokia
 • käyttää soveltuvia koneita, laitteita ja työvälinetä
 • valmistaa asiakkaan ennalta varaamiin tilaisuuksiin ruokalajeja ja leivonnaisia
 • pakkaa tarvittaessa ruokalajit kuljetusta varten
 • laittaa ruokalajeja esille ja huolehtii tuotteiden riittävyydestä ja tarjoiluastioiden täydentämistä
 • tekee yhteistyötä muun tarvittavan henkilöstön kanssa
 • toimii tarvittaessa asiakaspalvelussa
 • siistii ja järjestää toimintaympäristön ja osallistuu astiahuoltoon
 • noudattaa omavalvontasuunnitelmaa.