Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • kunnostaa asiakas- ja työtiloja
 • ottaa vastaan asiakkaita ja palvelee heitä koko palveluprosessin ajan
 • tuntee myytävät tuotteet ja niiden laatuvaatimukset
 • esittelee, myy ja tarjoilee ruokia ja juomia asiakkaille ja asiakasryhmille
 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
 • toimii anniskelutehtävissä
 • rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita
 • siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja
 • käyttää gastronomista perussanastoa
 • varmistaa asiakastyytyväisyyden
 • arvioi omaa työtä ja toimintaansa.