Opiskelija

  • osaa peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset oman alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa
  • osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia
  • osaa soveltaa geometriaa oman alan tehtävien vaatimassa laajuudessa ja hahmottaa tilaa ja muotoja kolmiulotteisesti
  • osaa käyttää sopivia matemaattisia menetelmiä oman alan ongelmien ratkaisussa
  • osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa
  • osaa käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä.