Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

  • perehtyy tilauksen ennakkotietoihin ja selvittää tilaisuuden luonteen
  • kunnostaa ja varustaa tilaisuuden ja juhlan asiakas- ja työympäristön tilaisuuden luonteen mukaan
  • käyttää sujuvasti tilaisuuteen soveltuvia tarjoilutapoja
  • tekee yhteistyötä keittiön ja muun tarvittavan henkilöstön kanssa
  • toimii asiakaspalvelussa
  • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
  • noudattaa omavalvontasuunnitelmaa ja anniskelumääräyksiä
  • siistii ja järjestää asiakas- ja työympäristön sekä huolehtii tilojen viihtyisyydestä.