Siirtyessäsi työelämään tarvitset erilaisia taitoja, jotka auttavat sinua tekemään työsi hyvin. Näitä taitoja kutsutaan työelämätaidoiksi. Työelämätaidoilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia tietoja ja taitoja, joita tarvitaan työelämässä pärjäämiseen ja menestymiseen. Hyvä asenne, oma-aloitteisuus ja aktiivisuus sekä vuorovaikutustaidot mainitaan yleensä tärkeimpinä työelämätaitoina ammattitaidon ohella. Työnantaja arvostaa reipasta ja aktiivista työntekijää, joka pystyy työskentelemään rakentavasti omassa työyhteisössään. Työelämätaitoihin kuuluvat myös työnhakutaidot.