Arvoisa vastuuopettaja!

Älä lisää omin päin opiskelijaa Moodle-alustalle, jos häntä ei ole liitetty Wilman opetusryhmään!